Videa - Praga T-7vdodayton, pn6000, dayton, navigation, navigace, daytonontheway, pn4000, dvb-tv

Praga T-7

Videa


VDO Dayton PN6000 s DVB.T TV - Praha - CT Sport

PN6000 a MA4000 (s domácí úpravou)

2 minut : 12 sekund